Eesnäärmehaigused puudutavad mingis eluetapis pea kõiki mehi.

Käesolev kodulehekülg annab lühiülevaate eesnäärmehaiguste olemusest, nende diagnostika, ravi ja ennetamise võimalustest.


Vaata ka Eesti Vähiliidu animeeritud teavitusklippi meestele.

Statistikat eesnäärmehaigustest

  • 15-20% Eesti 20-50 aastastest meestest põevad eesnäärmepõletikku.
  • Enam kui pooled üle 50-aastastest meestest kaebavad peamiselt eesnäärme healoomulisest suurenemisest (eesnäärme adenoomist) tingitud kusemishäirete üle.
  • Ühel mehel viiest-kuuest diagnoositakse elu jooksul eesnäärmevähk. Eesnäärme pahaloomulise kasvaja esinemissagedus hakkab suurenema alates vanusest 45-50, tõustes kiiresti peale 60-ndat eluaastat.
  • Uuringud näitavad, et peaaegu 80% 80-ndates aastates meestel võime leida eesnäärmevähi.

Õnneks pole need haigused, välja arvatud eesnäärme pahaloomuline kasvaja, enamasti eluohtlikud, küll aga mõjutavad väga olulisel määral mehe elukvaliteeti.

Viimastel aastatel on nii maailmas kui ka Eestis toimunud oluline arenguhüpe nii eesnäärmehaiguste diagnostika- kui ka ravivõimalustes. Õigeaegse meditsiinilise vahelesegamisega on kõiki eesnäärmehaiguseid võimalik edukalt ravida ja paljudel juhtudel isegi haiguse teket ennetada.


Dr. Helis Pokker, onkoloog
Meeste tervis on meie kõigi mure