Healoomuline eesnäärme suurenemine

Eesnäärme healoomuline suurenemine ehk eesnäärme adenoom

Eesnäärme adenoom on kõige sagedasem healoomuline kasvaja meestel, mille esinemissagedus on otseses sõltuvuses mehe vanusest. Nii leitakse eesnäärme adenoomi 20% meestest vanuses 41-50 eluaastat, 50% vanuses 51-60 eluaastat ja üle 80-aastastel meestel juba enam kui 90%.

Kuigi puudub otsene seos eesnäärme suuruse ja kusemishäirete vahel, kasvab ka kusemishäirete esinemissagedus vastavalt vanuse tõusuga. Nii kaebab kusejoa olulise nõrgenemise üle umbes 25% 55-aastastest meestest, aga vanuses 75 eluaastat on neid mehi juba 50%.

📌 TEE LIHTNE TEST: Kui Sul on probleeme urineerimisega, võib see viidata healoomulisele eesnäärme probleemile. Tee siinsamas lihtne test ning saad teada, kas tasuks ennast ka arsti juures kontrollida.

suurenenud_eesnaare

Eesnäärme adenoomi tekke põhjused on senini ebaselged. Kindlasti on üheks haiguse teket mõjutavaks teguriks meessuguhormoonide tase, sest kastreeritud meestel tekib eesnäärme suurenemine väga harva ja kastratsioon vanemal mehel vähendab eesnäärme mahtu ning adenoomist tingitud kusemisvaevuseid.

Eesnäärme adenoom tekib alati eesnäärme keskmises osas ja suureneb nii strooma kui ka epiteeli rakkude arv. Siiski pole strooma ja epiteeli vahekord kõigil adenoomiga meestel ühesugune ja just see mõjutab olulisel määral erinevate ravimeetodite efektiivsust.

Nagu enne märgitud, tekivad eesnäärme suurenemise puhul nii kusemistakistuse kui ka kusemisärrituse kaebused. Takistuse põhjustab peamiselt eesnäärme suurenemine, mis surub kokku eesnääret läbiva kusiti ja nõuab kuse väljutamiseks tavalisest palju tugevamat põielihase pressi. Ärrituse põhjustab ühelt poolt takistusest tingitud põielihase ärritus, aga olulist rolli võib mängida ka eesnäärme enda strooma rakkude tundlikkuse tõus ja ka lisanduv eesnäärme alaäge põletik.

IPSS test ehk kusemishäirete küsimustik

Haiguse diagnoosimisel ja eriti ravivalikute tegemisel on kõige olulisemaks uuringuks kusemishäirete küsimustik (IPSS). Küsimustikus on 7 küsimust ja iga vastus võib anda 0 kuni 5 punkti. Testi saab Internetis teha siin.

Vaevuste raskusastet hinnatakse enamasti järgnevalt:

0-7 punkti – vähesed kaebused
8-19 punkti – mõõdukad kaebused
20-35 punkti – tõsised kaebused

Teiseks väga oluliseks uuringuks on kusevoolu kiirus, aga eelkõige sellega seostuv peale kusemise lõpetamist põide jääv jääkuriin. Kui jääkuriin põies on >100 ml, siis vajavad mehed ravi sõltumata kaebustest.

Eesnäärme adenoomi profülaktika

Praegusel hetkel selge tulemusega eesnäärme healoomulise suurenemise profülaktikameetodid puuduvad. Algavate muutuste puhul saab soovitada eesnäärme toimimist toetavaid ravimtaimi. Positiivselt mõjub regulaarne seksuaalelu. Paljudel varem ilma mingite kaebusteta meestel tekivad kusemishäired mõne aasta jooksul peale seksuaalelust loobumist.

Sisukord:

Allikas:
“Mehe teine süda” (2006), autor Margus Punab, kirjastaja Eesti Vähiliit.
Loe täisteksti: eesti keeles, vene keelesRahvusraamatukogu digiarhiiv.