Eesnäärme adenoomi ravi

Healoomulise eesnäärme suurenemise ravi

Raviotsused sõltuvad suurel määral kaebuste raskusest. Väheste kaebustega meestele soovitatakse enamasti vaid perioodilist jälgimist (kord aastas) ja ehk ka taimeravi.

Mõõdukate ja raskemate kaebuste korral on kindlasti vajalik alustada koheselt raviga. Viimase paari aastakümne jooksul on eesnäärme adenoomi ja kusemishäirete ravi võimalused oluliselt paranenud.

Enamikel juhtudel saab mehi edukalt aidata tablettraviga. Operatiivne ravi on otseselt näidustatud vaid suhteliselt harvadel juhtudel nagu ravile mittealluv kusepeetus, eesnäärme adenoomist tingitud verikusesus (hematuuria), adenoomist tingitud põiekivid, ülemäärasest jääkuriinist tingitud neerupuudulikkus ja kusetakistusest tingitud oluline põielihase kahjustus. Kuna eesnäärme konservatiivne ravi (tablettravi) kestab aastaid, valitakse operatiivne ravi sageli ka lihtsalt rahalistel kaalutlustel. Põhjuseks asjaolu, et operatiivne ravi on haigekassa poolt pea täismahus kaetud, aga ravimite hinnast peab mees ise püsivalt kandma vähemalt 50% kuludest (ravimiinfo.ee andmetel 06.2017 seisuga on ühe kuu tablettravi hind 6.54-14.14 €).

Perioodiline jälgimine

Eesnäärme adenoom on enamasti aeglaselt kulgev haigus. Eesnääre suureneb ja kusevoolu kiirus väheneb ühe aasta jooksul keskmiselt umbes 2% võrra. Neljakümnendates eluaastates on see muutus aeglasem, kuid kiireneb kuuekümnendates ja seitsmekümnendates eluaastates meestel.

Kusemisvaevused muutuvad enamasti veelgi aeglasemalt. Nii kasvab kusemishäirete küsimustiku kogusumma neljakümnendates aastates keskmiselt 0,05 punkti aastas ja kuuekümnendates eluaastates 0,44 punkti aasta kohta. Paljudel meestel on kaebuste põhjuseks hoopis alaäge eesnäärmepõletik, mille vaibumisel vaevused vähenevad või kaovad täielikult.

eesnaarme_kontroll_s6rmega

Seetõttu soovitataksegi väheste ja mõõdukate kaebuste kompleksiga meestele sageli vaid jälgimist. Jälgimise sisuks on enamasti visiit arstile kord aastas, mille käigus registreeritakse kaebuste muutused, jääkuriin põies, teostatakse eesnäärme kontroll sõrmega ja eesnäärmekasvaja võimaluse välistamiseks tehakse PSA test verest.

Sisukord:

Allikas:
“Mehe teine süda” (2006), autor Margus Punab, kirjastaja Eesti Vähiliit.
Loe täisteksti: eesti keeles, vene keelesRahvusraamatukogu digiarhiiv.