Toetamine

“Inimene, kes annetaks heategevuseks 10 eurot kuus, oleks sellega juba 15% suurimate annetajate hulgas Eestis.” – Urmo Kübar, Edasi.org

Eesti Vähiliidu algatusi on võimalik soovi korral toetada. Eesti Vähiliit on hea annetuste koguja ja on liitunud annetuste kogumise hea tavaga. Annetamiseks on järgmised võimalused:

1. Annetus Eesti Vähiliidu kodulehel pangalingi kaudu

Kodulehel on võimalik teha ühekordne annetus pangalingi kaudu või alustada püsiannetust.

2. Armastan Aidata keskkonnas.

Armastan Aidata keskkonna kaudu toetatakse loovteraapia teenuse kättesaadavust vähihaigetele ja nende lähedastele! Teha on võimalik nii ühekordne annetus kui ka püsikorraldus.

Konteksti: Ühe loovteraapia tunni rahaline kulu patsiendi kohta on orienteeruvalt 10€. Seega, näiteks ühekordse 10€ toetusega aitaksid ühel patsiendil osaleda ühel loovteraapia tegevusel. Seega, ka igal 10€ toetusel on vägagi reaalne mõju kellelgi elule.

3. Annetustelefonil 900 1004 – kõne hind 5 eurot

Selleks, et annetus meieni jõuaks, siis palun kuulake kindlasti informatiivne tekst lõpuni.

Teised võimalused

Kõikide võimalustega saate tutvuda Eesti Vähiliidu kodulehel.

Kuidas vahendeid kasutatakse?

Eesti Vähiliidus jagunevad tegevused suures plaanis kaheks:

  • ennetuslikud (näiteks rinna- ja emakakaelavähi ennetus);
  • projektipõhised (näiteks eesnäärmebuss või mõnele konkreetsele patsiendile vahendite kogumine).

Kuna toetuseid ei kogune kahjuks sellises mahus, et neid oleks võimalik koguda sihtotstarbeliselt (näiteks “toetus eesnäärme vähi ennetuseks”) ja jagada tõhusalt eraldi iga vähitüübi ennetuseks, siis kasutatakse kogutud vahendeid vastavalt konkreetse aasta teemade prioritiseerimisele.  Näiteks, mõnel aastal on fookuses rinnavähk, teisel eesnäärmevähk, kolmandal kopsuvähk jne.

Eesti Vähiliit on liitunud annetuste kogumise hea tavaga. Annetustena kogutud raha kasutatakse heaperemehelikult, sihipäraselt ja otstarbekalt. Annetuse kasutamisest ning sellega saavutatud tulemustest antakse aru annetuse koguja kodulehel ja võimalusel otse annetajale.